ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
نقاشی و تعمیرات
+98-21-40442044         +98-21-40442101       info[at]aaransteel.ir


طراحی پروسه، طراحی پایه ای، طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های ساخت، ساخت و نظارت بر ساخت، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات خط نورد سرد رفت و برگشتی تک قفسه ای 4 غلتکی با ظرفیت تولید سالیانه 350.000 تن برای شرکت هفت الماس.

ورود کاربران

ثبت نام کاربران