ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
ارزش ها
+98-21-40442044         +98-21-40442101       info[at]aaransteel.ir


ارزش های سازمان
  • اخلاق مداری
  • مشتری مداری از روش افزایش کیفیت مطلوب و متعد به آن
  • ارتقاء سطح دانش، مهارت و توسعه مدیریتی و فنی در راستای خلاقیت و نوآوری
  • حفظ اسرار مشتری
  • حفظ محیط زیست

بیانیه ارزش

  • پایبندی و احترام به کلیه اصول حرفه ای و قوانین جاری
  • استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط زیست
  • احترام به مشتریان و حفظ ایده ها و اسرار آن ها
  • اجرای تعهدات شرکت در زمانبندی اعلام شده و با کمترین هزینه

ورود کاربران

ثبت نام کاربران