ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
طراحی باغچه
+98-21-40442044         +98-21-40442101       info[at]aaransteel.ir


طراحی پاس های نورد بهینه سازی و راه اندازی خط نورد مقاطع فولاد زنگ نزن به عنوان همکار شرکت SimensVAI در پروژه Marnate کشور ایتالیا به عنوان اولین و تنها خط مقاطع فولاد زنگ نزن .

ورود کاربران

ثبت نام کاربران