ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
پروژه ها
+98-21-40442044         +98-21-40442101       info[at]aaransteel.ir


  • خط گالوآلوم پیوسته :
طراحی پروسه ، طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های ساخت، نظارت بر ساخت، نصب وراه اندازی کلیه تجهیزات خط گالوالوم با ظرفیت تولید سالیانه 200.000 تن برای شرکت صنایع هفت الماس.
  • نورد رفت و برگشتی :
طراحی پروسه، طراحی پایه ای، طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های ساخت، ساخت و نظارت بر ساخت، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات خط نورد سرد رفت و برگشتی تک قفسه ای 4 غلتکی با ظرفیت تولید سالیانه 350.000 تن برای شرکت هفت الماس.
  • TLL(Rewinding Line-Tension Levelling Line) مهندسی خرید، نصب و راه اندازی خطوط اصلاحی ورق های فولادی.
  • طراحی، نصب و راه اندازی تاسیسات شرکت صنایع هفت الماس شامل واحد ارزیابی اسید، واحدهای فشرده تجهیزات سوخت رسانی، تصفیه خانه صنعتی، سیستم های هیدرولیک و روغن کاری و واحدهای تولید گازهای خنثی و.....
  • طراحی پاس های نورد بهینه سازی و راه اندازی خط نورد مقاطع فولاد زنگ نزن به عنوان همکار شرکت SimensVAI در پروژه Marnate کشور ایتالیا به عنوان اولین و تنها خط مقاطع فولاد زنگ نزن .
  • طراحی پروسه، طراحی پاس های نورد ) برای 554 نوع محصول ( و طراحی تجهیزات به عنوان همکار شرکت CVS ترکیه در پروژه Dojran مقدونیه .ورود کاربران

ثبت نام کاربران