ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
خدمات مدیریت پروژه وبازرگانی و مشاوره قراردادها
+98-21-40442044         +98-21-40442101       info[at]aaransteel.ir


 خدمات مدیریت پروژه وبازرگانی و مشاوره قراردادها
تامین کلیه تجهیزات و ماشین آلات
  •     انجام مذاکرات و مکاتبات قراردادهای بازرگانی و خرید خارجی
  •     هماهنگی امور مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا
  •     ترجمه فوری مکاتبات بازرگانی و تهیه و تنظیم اسناد تجاری
  •     هماهنگی انجام کلیه امور بانکی  جهت پرداخت حواله های ارزی، اعتبارات اسنادی
  •     انجام هماهنگی های لازم در خصوص ترخیص کالا
  •     انجام پروژه های صنعتی بصورت مدیریت پیمان
  •     خدمات مشاوره مدیریت پروژه
  •     تامین نیروهای متخصص جهت پروژه های صنعتی
  •     راه اندازی Claim Office و انجام خدمات Claim Management
  •     ارائه مشاوره های قراردادی

ورود کاربران

ثبت نام کاربران