ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
مقالات علمی
+98-21-40442044         +98-21-40442101       info[at]aaransteel.ir


رخی از قسمتهای یک شهر دیده شده که گاهی برخی از ساختمانها و بناها از بافت فرسوده برخوردارند این بناها میتوانند از نظر ایمنی برای ساکنان و اهالیه آن منطقه ایجاد خطر نمایند.این بناها به دلیل فرسودگی در بافت مصالح و اتصالت ممکن است مستعد تخریب باشند در این شرایط مالکان می توانند برای نوسازی یا همان بازسازی بنای مورد نظر اقدام نمایند.

عمل نوسازی ساختمان به معنی تخریب کامل بنا و ساخت مجدد آن با قوانین و مصالح و دانش به روز میباشد.عمل بازسازی ساختمان تاثیر به سزایی در زیبایی ظاهر یک شهر و همچنین ایمنی ساکنان و افراد یک شهر و مجموعه  خواهد داشت علاوه بر این عمل  نوسازی اگر بر پایه ی رعایت تمامیه قواعد ساخت نوین باشد کمک بسیاری در اقتصاد یک کشور و خانواده ها خواهد کرد چرا که از این طریق هم حدر رفت انرژی  به حداقل خود میرسد هم هزینه های تعمیرات دوره ای وقت و بی وقت کاهش میابد.

ورود کاربران

ثبت نام کاربران